Groep 8

 

 

HET TRIVIUM COLLEGE

Samen met het Amsfort College (GL/TL mavo/havo) en het PRO33college (praktijkonderwijs) vormen wij het Trivium College. Door deze samenwerking kunnen wij onze leerlingen maatwerk bieden in onderwijs en begeleiding.

NIVEAU’S EN DIPLOMA’S

Binnen het Trivium College kun je de volgende diploma’s behalen:

  • Basisberoepsgerichte leerweg, (BBL)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL)
  • Gemengde leerweg (GL) -
  • Theoretisch gerichte leerweg (TL/ mavo)
     

ONDERWIJS VANAF JAAR 1 OP NIVEAU

Op het VMBO Trivium College wordt vanaf jaar 1 onderwijs aangeboden op BBL/KBL en/of KBL/TL niveau. Zo krijgen alle leerlingen de beste kansen en mogelijkheden om een diploma te halen op het niveau wat bij hen past.

 

 

EXAMEN OP BBL OF KBL NIVEAU

Op de locatie VMBO Trivium College kunnen leerlingen examen via de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) of via de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) doen. Een diploma BBL, geeft toegang tot niveau 2 opleidingen van het mbo. Een diploma KBL geeft toegang tot niveau 2, 3 en 4 opleidingen van het mbo.

 

 

DOORSTROOM

Als blijkt dat een leerling examen zou kunnen doen op GL/TL niveau stroomt deze leerling na jaar 2 - en soms al na jaar 1- door naar de locatie van het Amsfort College. Op het VMBO Trivium College hebben leerlingen ook de mogelijkheid vakken op een hoger niveau af te sluiten. Zowel een diploma op KBL als GL/TL geeft toegang tot niveau 4 op het MBO.

 

 

BEGELEIDING

Onze leerlingen krijgen begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is, ook hebben we mogelijkheden om hen extra uit te dagen. Elke leerling wordt gezien en gehoord, daardoor voelt iedereen zich hier snel thuis. Samen bereiken we goede resultaten!