Groep 8

 

 

WE ZIEN JE EN WE BEGELEIDEN JE 

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 

Verschillende mensen zorgen voor de begeleiding en ondersteuning in de school. Onze docenten helpen je om zo goed mogelijk te leren. Tijdens de lessen, in de Trivium-uren, de huiswerk -en maatwerkurenuren ontwikkel je vaardigheden als: zelfstandig werken, samenwerken, plannen en organiseren, presenteren en reflecteren.

Je mentor is in onze school de eerste met wie jij en je ouder(s)/verzorger(s) spreken: over hoe het met jou gaat, over je schoolresultaten en als je belangrijke keuzes in je schoolloopbaan moet maken.

Vier keer per jaar presenteer je in het Trivium-gesprek aan je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor jouw resultaten en waar jij je verder in wil ontwikkelen.
Je mentor overlegt elke week met de mentorcoach over de leerlingen uit de klas. Zó worden alle leerlingen gezien en is er begeleiding op maat.

Een uitgebreid team begeleidt en ondersteunt leerlingen, bijvoorbeeld bij dyslexie, remedial teaching, dyscalculie. Dat doen we samen met de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de interne coach en onze pedagogisch medewerkers.