Groep 8

 

 

WE ZIEN JE EN WE BEGELEIDEN JE 

JE STAAT ER NIET ALLEEN VOOR! 

Verschillende mensen zorgen voor de begeleiding en ondersteuning in de school. Onze docenten helpen je om zo goed mogelijk te leren. 

Tijdens de lessen en in het TRIVIUM-UUR laten ze zien op welke verschillende manieren je kunt leren. Je ontwikkelt vaardigheden als: samenwerken, plannen en organiseren, presenteren en reflecteren.

Twee keer in de week kun je naar de HUISWERKKLAS. Je kunt daar huiswerk maken, maar vooral vragen stellen en extra uitleg krijgen. Én je leert hoe je zelfstandig aan de slag kunt. Dat doe je in een rustige fijne ruimte.

Vanaf leerjaar 2 kun je naar het MAATWERKUUR voor extra begeleiding als je een vak moeilijk vindt.

Je MENTOR is in onze school de eerste met wie jij en je ouder(s)/verzorger(s) spreken: over hoe het met jou gaat, over je schoolresultaten en als je belangrijke keuzes in je schoolloopbaan moet maken.
Vier keer per jaar presenteer je in het TRIVIUM-GESPREK aan je ouder(s)/verzorger(s) en je mentor jouw resultaten en waar jij je verder in wil ontwikkelen.
Je mentor overlegt elke week met de MENTORCOACH over de leerlingen uit de klas. Zó worden alle leerlingen gezien en is er begeleiding op maat.

Een uitgebreid team begeleidt en ondersteunt leerlingen, bijvoorbeeld bij dyslexie, remedial teaching, dyscalculie. Dat doen we samen met de zorgcoördinator, de orthopedagoog, de interne coach en onze pedagogisch medewerkers.