jaar 2

 

 

Visie & missie

VMBO Trivium College wil een open en zorgzaam klimaat scheppen waarbij leerlingen zich vertrouwd en veilig voelen en waar ze de aandacht krijgen die ze verdienen.

Wij volgen de maatschappelijke ontwikkelingen en richten ons naast de beroepsgerichte opleiding op de ontwikkeling van zowel kennis, studievaardigheden, groei naar zelfstandigheid als creativiteit.

Missie 

We bereiden leerlingen voor op een goede start in het middelbaar beroepsonderwijs of op de arbeidsmarkt.  We begeleiden hen in hun ontwikkeling naar zelfstandigheid en zelfredzaamheid, zodat zij hun weg kunnen vinden in de samenleving.

We doen dit in een open en zorgzaam leef- en leerklimaat, waarin leerlingen individuele aandacht en begeleiding krijgen en leerlingen en medewerkers zich vertrouwd en veilig voelen.

Kernwaarden van het Trivium College zijn samenwerking, erkenning en ontwikkeling van individuele talenten en behoeften, wederzijds respect en verdraagzaamheid