jaar 2

JE PROFIELKEUZE

In JAAR 2 heb je je eerste echt belangrijke keuzemoment. Halverwege dit jaar kies je één van de drie beroepsgerichte profielen die we op het VMBO Trivium College hebben. In het vak OBW, de JINC-stages en de Trivium-gesprekken met je mentor heb je je daarop anderhalf jaar kunnen voorbereidenDe drie beroepsgerichte profielen:

1. Economie & Ondernemen (E&O)

2. Dienstverlening & Producten (D&P)

3. Media, Vormgeving & ICT (MVI)

Bij elk beroepsgericht profiel hoort een vakkenpakket.