jaar 4

 

 

PTA, PROGRAMMA VAN TOETSING EN AFSLUITING 

In het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA), lees je waar het SE uit bestaat.
De SE’s en andere onderdelen die je in klas 3 en 4 behaalt, bepalen samen het cijfer van het schoolexamen. 

Leerjaar 3 en 4 zijn dus heel belangrijk! De SE’s in het PTA zijn de helft van het totale eindexamencijfer per vak. Daarom vallen alle SE’s onder het examenreglement. Als je een of meer SE’s niet op tijd afsluit, kun je misschien niet deelnemen aan het centraal eindexamen (CE). 

 

 

WAT STAAT ER IN HET PTA? 

In het PTA staat per vak welke onderdelen je moet afronden.
Hieronder lees je wat bepaalde kolommen in het PTA betekenen:

 • Periode: dit is de periode waarin het SE wordt afgenomen.
   
 • Toetsnummer: is het nummer van het SE die bestaat uit drie cijfers, bijvoorbeeld 312: 3 is het leerjaar, 1 is de periode en 2 is je tweede SE in periode 1.
   
 • Toetsvorm: in deze kolom zie je hoe het SE getoetst wordt:
 • S = schriftelijk
 • M = mondeling
 • PO = praktische opdracht 
   
 • Examen-eenheden: deze kolom verwijst naar de syllabus van het vak.
  In deze syllabus vind je welke eenheden op het SE en/of CE getoetst worden.
  De syllabus per vak staat op www.examenblad.nl
   
 • Herkansbaar (J/N): hier staat of je het SE kunt herkansen (J is Ja, N is Nee).

Je kunt het PTA en uitleg over het PTA vinden op de website van de school onder de button:
Schoolinformatie -> Downloads -> Examen & Vakkeuze -> Uitleg PTA

Heel soms moet van het PTA worden afgeweken. In dit geval en in alle gevallen waarover niets in het PTA staat, neemt de examencommissie een beslissing. Dat laten we je dan op tijd weten. 

Als je nog vragen hebt, kun die altijd aan je mentor of de examencommissie stellen: examencommissie@vmbotriviumcollege.nl.

 

 

HET EXAMENREGLEMENT

Het examenreglement bevat alle regels die gelden bij het examen en is bedoeld voor leerlingen, ouder(s)/verzorger(s) uit JAAR 3 en 4.

Een belangrijk onderdeel van het examenreglement is het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) voor het schooljaar 2022-2023. De afname van het schoolexamen en het centrale examen is aan officiële regels gebonden waar niet van afgeweken mag worden. Het is daarom erg belangrijk dat je goed op de hoogte bent van alle regelingen en voorschriften waar zowel jij als de school zich aan moeten houden.
 

 

 

WAT IS EEN SCHOOLEXAMEN, SE?

Het schoolexamen (SE) is een onderdeel van het eindexamen. Het schoolexamen (SE) is een verzameling van mondelingen(M) en schriftelijke toetsen (S) en praktische opdrachten (PO) die je verspreid over leerjaar 3 en 4 maakt.

WAT IS HET CENTRAAL EXAMEN, CE?

Het Centraal Examen is het examen wat landelijk wordt afgenomen. Op het VMBO Trivium College nemen wij het hele CE digitaal af. Op de website www.eindexamen.nl vind je alle belangrijke informatie over het centraal examen (CE) van 2023.