Schoolinformatie

 

 

Neem een virtueel kijkje in onze nieuwe school!

 

 

Inloopavond nieuwbouw
VMBO Trivium College

Bekijk hier de uitnodiging voor de informatie inloopbijeenkomst, op 12 oktober 2021 tussen 17.00 en 19.00 uur,  over de nieuwbouw van het VMBO Trivium College

 

 

NIEUWBOUW VMBO TRIVIUM COLLEGE

Het gebouw van het VMBO Trivium College is ongeveer 60 jaar geleden gebouwd. Sinds de
bouw hebben verschillende verbouwingen en uitbreidingen plaatsgevonden. Als laatste
heeft het gebouw 5 jaar geleden een opknapbeurt gehad aan de buitenkant. Ook het
schoolplein is toen vernieuwd. Nu maken we plannen om het gebouw helemaal te
vernieuwen: de huidige gebouwen verdwijnen, er komt een nieuw schoolgebouw voor
terug.

NIEUWBOUW

Het afgelopen jaar hebben we nagedacht over de manier waarop we onderwijs willen geven
en hoe groot het nieuwe gebouw ongeveer moet worden. We hebben overlegd met de
gemeente over de regels waar we ons aan moeten houden.

We bouwen een schoolgebouw voor 340 leerlingen. Dat is net zoveel als nu. We gaan een
kleiner deel van het terrein bebouwen dan nu. Op de tekeningen, hieronder) ziet u links het
bestaande gebouw (het witte vlak) en rechts ziet u de plaats en de maximale grootte van het
nieuwe gebouw (wit met paars).

Hoe het nieuwe gebouw er precies uit komt te zien, weten we nog niet. We weten alleen
waar het komt te staan en hoe groot het maximaal zal worden.

Schermafbeelding 2020-07-03 om 15.22.43.png

Het nieuwe schoolgebouw komt, net als nu, helemaal aan de kant van de Ringweg en tegen
ons sportveld te staan. Er komt geen bouwdeel meer langs de Dierenriem. Ook het gebouw,
met daarin 2 gymzalen, verdwijnt. Het nieuwe gebouw wordt twee verdiepingen
(bouwlagen) hoog, het hoofdgebouw heeft nu drie bouwlagen. De gymzaal wordt
opgenomen in het schoolgebouw.

TERREIN

Op het plaatje met de maximale omvang ziet u dat er meer open terrein is. Er wordt nog een
ontwerp gemaakt van de inrichting van het schoolplein. We willen zoveel mogelijk het
aanwezige schoolplein, de verlichting, fietsenstallingen, bergingen, hekwerk en 
ondergrondse vuilcontainers hergebruiken. Ook de bomen blijven staan en waar mogelijk
voegen we groen toe als rand om het schoolplein heen. We maken ook meer
parkeerplaatsen. Deze kunnen ‘s avonds en in het weekend door onze buren gebruikt
worden.

VERGUNNINGEN/PROCEDURES

We weten hoe groot het gebouw maximaal wordt en waar het komt te staan. In juli vragen
we bij de gemeente vergunning aan om een gebouw met deze omvang te bouwen op de
plaats zoals op het plaatje hierboven getekend. (Dit is Fase 1 van de vergunningaanvraag).
Dit gaat dus nog niet om hoe het gebouw eruit gaat zien. Dit gaat alleen om de grootte en de
plaats waar het komt te staan. Als er mensen zijn, die het hier niet mee eens zijn kunnen zij
bezwaar indienen tegen het plan.
Vanaf de zomer gaan we op zoek naar een aannemer en een architect, die voor ons het
ontwerp van de nieuwbouw gaan maken, een bouwvergunning aanvragen, het huidige
gebouw slopen en het nieuwe gebouw gaan bouwen.


PLANNING

De komende jaren gaat het volgende gebeuren:

 •  Zomer 2020:
  • we vragen vergunning aan de gemeente om een gebouw te bouwen op de plek zoals we op de vorige pagina hebben getekend.
  • we gaan op zoek naar een architect en een aannemer
 • Vanaf januari 2021 maakt een architect een ontwerp voor het nieuwe gebouw.
 • Voorjaar 2021: we vragen een bouwvergunning aan voor het nieuwe gebouw.
 • Na de zomer van 2021: het huidige gebouw wordt gesloopt
 • Vanaf oktober 2021: de nieuwbouw start
 • December 2022: de nieuwbouw is klaar.

Uiteraard is deze planning afhankelijk van de doorlooptijd van de diverse procedures, van
het weer tijdens de bouw en van andere onverwachte dingen.


TIJDELIJKE HUISVESTING

Tijdens de bouw zal de school worden ondergebracht in een noodhuisvesting. Waar dat zal
zijn is nog niet bekend. We zoeken in de buurt naar een bestaand gebouw, waar we tijdens
de bouwperiode ons onderwijs kunnen verzorgen. Mochten we geen gebouw kunnen vinden
zullen we noodlokalen plaatsen op ons eigen terrein. Dat is dan alleen tijdens de
bouwperiode. Hierover hebben we aan het eind van dit jaar meer duidelijkheid. 

De sloop van het oude gebouw

 

 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide
 • slide