Schoolinformatie

 

 

BEGELEIDING

Verschillende mensen zorgen voor de begeleiding in de school:

DE MENTOR

De mentor is in de school de eerste met wie leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) praten over hoe het met hun gaat en over de schoolresultaten.  
De mentor begeleidt de leerlingen, helpt bij het aanleren van schoolse vaardigheden en bij het maken van keuzes. Hij/zij besteedt ook aandacht aan de sfeer in de klas. 
De mentor is ook de contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s).  

De mentor is goed op de hoogte hoe het gaat met de leerlingen. Tijdens de leerlingenbesprekingen en rapportvergaderingen bespreekt de mentor de leerlingen van haar/zijn klas. De mentor heeft een belangrijke rol tijdens de Trivium-gesprekken.

DE MENTORCOACH

De mentorcoach heeft structureel overleg met de mentoren. Tijdens dit overleg worden de leerlingen zowel individueel als op groepsniveau besproken. Zo wordt de onderwijsbehoefte van de leerlingen goed in kaart gebracht. 

DOCENTEN

Onze docenten helpen de leerlingen bij hun leerproces. Dat doen ze tijdens de lessen en in het Trivium-uur (TU). Vanaf jaar 2 kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen als ze onvoldoende resultaat behalen in een vak. Deze extra begeleiding geven de docenten in het maatwerkuur. Het volgen van het maatwerkuur is niet vrijblijvend.

TRIVIUM-UUR

Leerlingen in jaar 1 hebben 4 uur per week een Trivium-uur. In de Trivium-uren leren zij hoe ze het beste kunnen leren en op welke manier ze de beste resultaten kunnen behalen.
Ook maken ze kennis met vaardigheden als: samenwerken, plannen en organiseren, presenteren en terugkijken op hoe het is gegaan (reflecteren). 
Hoe beter leerlingen hierin zijn, hoe beter zij de komende schooljaren hun leerdoelen kunnen bepalen en zich richten op wat ze willen bereiken en waar zij plezier in hebben.
Om leerlingen verder te begeleiden in hun eigen leren en werken, is er in jaar 2 jaar nog 1 uur per week een Trivium-uur.

HUISWERKKLAS EN MAATWERKUUR

Tijdens de huiswerkklas- en maatwerkuren kunnen leerlingen huiswerk maken maar ook vragen stellen over opdrachten en extra uitleg krijgen als ze iets moeilijk vinden. Ook hier leren de leerlingen hoe ze het beste zelfstandig kunnen werken en leren. 

DE DECAAN 

De decaan begeleidt leerlingen, naast de mentor en ouder(s)/verzorger(s), bij het kiezen van een beroepsgericht profiel, gedurende het loopbaanleren en bij de keuze van het vervolgonderwijs.

INTERNE COACH

De interne coach ondersteunt en begeleidt nieuwe docenten en ondersteunt docenten gericht op Passend onderwijs en op het begeleiden van leerlingen.

ZORGCOÖRDINATOR

De zorgcoördinator zorgt ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding/ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ook adviseert en begeleidt ze de mentoren, de docenten en schoolleiders daarin. De zorgcoördinator onderhoudt de contacten met partners van buiten de school en is betrokken bij de aanmeldingsprocedure van nieuwe leerlingen. 
De zorgcoördinator van het VMBO Trivium College is mevrouw (Rinneke) Van den Dool.

ORTHOPEDAGOOG.

De orthopedagoog ondersteunt leerlingen als dat nodig is op het gebied van leer-werkhouding, gedrag en niveau. Onderzoek en kortdurende begeleidingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.
De orthopedagoog van het VMBO Trivium College is mevrouw (Rinneke) Van den Dool.

TRAININGEN 

De school geeft de volgende trainingen:

  • Pepkuur - zelfbeeldtraining
  • Rots en Water voor meisjes - fysieke weerbaarheidstraining
  • Rots en Water voor jongens - fysieke weerbaarheidstraining
  • Examenvreestraining - faalangstreductie gericht op het eindexamen
     

DYSLEXIECOACH

De dyslexiecoach begeleidt de leerlingen met dyslexie en kijkt samen met hen wat er nodig is om mee te kunnen doen met de lessen. De dyslexiecoach stemt samen met de ouder(s)/verzorger(s) af wat een leerling daarvoor nodig heeft: begeleiding op maat. Op school kunnen leerlingen met dyslexie gebruikmaken van het digitale hulpmiddel ClaroRead.

REMEDIAL TEACHER (RT)

De remedial teacher begeleidt leerlingen met een leesachterstand in technisch lezen. De RT-lessen worden gegeven in kleine groepjes.

DESKUNDIGE DYSCALCULIE

Binnen de school is er een deskundige op het gebied van dyscalculie (rekenproblemen). Zij bekijkt welke begeleiding de leerling met dyscalculie nodig heeft en bespreekt dit met de betreffende vakdocenten.