Schoolinformatie

BEGELEIDING

Verschillende mensen zorgen voor de begeleiding in de school:

Docenten

Onze docenten helpen de leerlingen bij hun leerproces. Tijdens de lessen en in het Trivium-uur (TU) in jaar 1 laten ze zien op welke verschillende manieren je kunt leren. Vanaf jaar 2 kunnen leerlingen extra begeleiding krijgen als ze onvoldoende resultaat behalen in een vak. Die extra begeleiding geven we in het maatwerkuur. Het volgen van het maatwerkuur is niet vrijblijvend.

De mentor is in onze school de eerste met wie leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) spreken over hoe het met hun gaat en over de schoolresultaten.
De mentor begeleidt de leerlingen, helpt bij het aanleren van schoolse vaardigheden en bij het maken van keuzes, en heeft aandacht voor de sfeer in de klas. De mentor is ook de contactpersoon voor ouder(s)/verzorger(s). Op het VMBO Trivium College heeft elke klas twee mentoren.

De mentor is goed op de hoogte van hoe het gaat met de leerlingen. Tijdens de leerlingenbesprekingen en de rapportvergaderingen bespreekt de mentor de leerlingen van haar/zijn klas. De mentor heeft een belangrijke rol in de Trivium-gesprekken.

Decaan

De decaan begeleidt, naast de mentor, leerlingen en ouder(s)/verzorger(s) als ze moeten kiezen uit één van de drie profielen, het loopbaanleren en het vervolgonderwijs. De decaan van het VMBO Trivium College is mevrouw M. Gonzalez.

Interne coach

De interne coach ondersteunt en begeleidt nieuwe docenten en ondersteunt docenten gericht op Passend onderwijs en op het begeleiden van leerlingen. De interne coach van het VMBO Trivium College is mevrouw P. Choufoer.

Zorgcoördinator

De zorgcoördinator zorgt ervoor dat alle leerlingen op het juiste moment de begeleiding/ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Ook adviseert en begeleidt ze de mentoren, de docenten en afdelingsleiders daarin. De zorgcoördinator onderhoudt de contacten met partners van buiten de school en is betrokken bij de aanmeldingsprocedure van nieuwe leerlingen. De zorgcoördinator van het VMBO Trivium College is mevrouw L. Hamstra.

Orthopedagoog

De orthopedagoog ondersteunt leerlingen als dat nodig is op het gebied van leer-werkhouding, gedrag en niveau. Onderzoek en kortdurende begeleidingstrajecten behoren tot de mogelijkheden.
De orthopedagoog van het VMBO Trivium College is mevrouw L. Hamstra.

Trainers die op school de volgende trainingen geven:

  • Pepkuur - zelfbeeldtraining
  • Rots en Water voor meisjes - fysieke weerbaarheidstraining
  • Rots en Water voor jongens - fysieke weerbaarheidstraining
  • Examenvreestraining - faalangstreductie gericht op het eindexamen

Dyslexiecoaches

De dyslexiecoach begeleidt de leerlingen met dyslexie en kijkt samen met hen wat er nodig is om mee te kunnen doen met de lessen. De dyslexiecoach stemt samen met de ouder(s)/verzorger(s) af wat een leerling nodig heeft: begeleiding op maat. Op school kunnen leerlingen met dyslexie gebruikmaken van het digitale hulpmiddel Claroread.

Remedial teacher (RT)

De remedial teacher begeleidt leerlingen met een leesachterstand in technisch lezen. De RT-lessen worden gegeven in kleine groepjes en worden apart ingeroosterd.

Deskundige dyscalculie

Binnen de school is er een deskundige op het gebied van dyscalculie. Zij bekijkt welke begeleiding de leerling met dyscalculie (rekenproblemen) nodig heeft en bespreekt dit met de betreffende vakdocenten.