Schoolinformatie

 

 

ONDERSTEUNING

Op het VMBO Trivium College kunnen meerdere professionals leerlingen ondersteunen of zorg bieden. Op verschillende niveaus, afhankelijk van de vraag. Onder het kopje Begeleiding & Ondersteuning op de website vindt u informatie over de ondersteuningsstructuur van onze school.

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL

In het schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe het VMBO Trivium College leerlingen kan ondersteunen en welke hulp ze aanbieden.  De afspraken vanuit het Samenwerkingsverband, V(S)O Eemland, zijn hierin opgenomen.

INTERN ZORGOVERLEG

Soms kunnen mentoren en vakdocenten een leerling onvoldoende helpen. De zorgcoördinator meldt de leerling dan aan voor het Intern Zorgoverleg (IZO). De leden van het IZO bekijken welke specifieke ondersteuning nodig is, en of interne dan wel externe experts ingeschakeld moeten worden. Dit gebeurt in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).