Schoolinformatie

 

 

ONDERSTEUNING

Verschillende professionals kunnen leerlingen binnen het VMBO Trivium College ondersteunen of zorg bieden. Op verschillende niveaus, afhankelijk van de ondersteuningsvraag. Onder Begeleiding & Ondersteuning vindt u informatie over hoe de ondersteuningsstructuur op het VMBO Trivium College is georganiseerd.

In het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) kunt u lezen hoe het VMBO Trivium College leerlingen in de school ondersteunt en welke ondersteuning mogelijk is.
De afspraken vanuit het Samenwerkingsverband, V(S)O Eemland, zijn hierin opgenomen.

Intern Zorgoverleg

Soms kunnen mentoren en vakdocenten onvoldoende voorzien in de onderwijsbehoefte van een leerling. De zorgcoördinator meldt de leerling dan aan voor het Intern Zorgoverleg (IZO). De leden van het IZO bekijken welke specifieke ondersteuning nodig is, en of interne dan wel externe experts ingeschakeld moeten worden. Dit gebeurt in overleg met de leerling en ouder(s)/verzorger(s).