Schoolinformatie

 

 

SAMENWERKING MET EXTRENE SPECIALISTEN

Het VMBO Trivium College werkt samen met de volgende externe specialisten:

Kentalis

Sinds augustus 2012 werken Kentalis (cluster 2) en het VMBO Trivium College samen om leerlingen met spraak-taalproblematiek in het regulier onderwijs beter te begeleiden. Ambulant begeleiders van Kentalis ondersteunen de leerlingen en docenten bij het omgaan met spraak- en taalproblemen. 

De brugfunctionaris

De brugfunctionaris vormt de brug tussen de school en het wijkteam. Een brugfunctionaris onderzoekt wat nodig is om het probleem op te lossen en legt zo nodig de verbinding naar de jeugdhulp. De brugfunctionaris werkt vanuit het systeem van de school en kan daarom ouder(s)/verzorger(s) benaderen zonder dat zij zelf een ondersteuningsvraag hebben. Is de zorgvraag breder en zwaarder dan de leefomgeving van school, dan legt de brugfunctionaris verbinding met het wijkteam waar de leerling woont. De brugfunctionaris is wekelijks op school. U kunt ook zelf contact zoeken met de brugfunctionaris.

De Kleine Prins

De Kleine Prins is voor leerlingen met een lichamelijke beperking of leerlingen die langdurig ziek zijn. Ambulant begeleiders van De Kleine Prins kunnen de leerlingen en docenten begeleiden (cluster 3 arrangement).

GGD

In leerjaar 2 en 4 nemen de jeugdarts en schoolverpleegkundige preventieve gezondheidsonderzoeken af. Ook schakelen we de jeugdarts en schoolverpleegkundige in bij opvallend ziekteverzuim. 

Verwijsindex

Het VMBO Trivium College is binnen het Samenwerkingsverband Eemland aangesloten op de landelijke Verwijsindex. De Verwijsindex is een systeem waarin scholen, hulpverleners en andere professionals de persoonsgegevens registreren van jongeren (tot 23 jaar) waarover zij zich zorgen maken. Ouder(s)/verzorger(s) worden hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer een tweede hulpverlener en/of instelling ook registreert, ontstaat er een match en neemt de aangewezen casemanager contact op met ouder(s)/verzorger(s).