AANMELDEN

 

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

In het document Procedure van Aanmelding en Inschrijving kunt u lezen hoe de  aanmeldprocedure op school gaat. 
Via het aanmeldformulier meldt u uw zoon of dochter bij ons op school aan.

In het Schoolondersteuningsprofiel, SOP, kunt u lezen hoe de school leerlingen ondersteunt en welke ondersteuning mogelijk is.