AANMELDEN

 

 

AANMELDEN EN INSCHRIJVEN

Leerlingen met een vmbo-advies voor zowel de basis- of kaderberoepsgerichte leerweg als ook de theoretische gerichte leerweg kunnen zich aanmelden bij het VMBO Trivium College.

In het document Procedure van Aanmelding en Inschrijving is te lezen hoe de aanmeldprocedure op het VMBO Trivium College gaat. U meldt uw kind aan via het aanmeldformulier

De gegevens op het aanmeldformulier worden opgenomen in ons leerling- en administratiesysteem. Deze kunnen worden gedeeld met personeelsleden van de school en met instanties waaraan de school wettelijk verplicht is deze gegevens te delen.

Als een leerling is aangemeld, zal de school informatie verzamelen over de onderwijsbehoefte van deze leerling. Kan de school voorzien in de onderwijsbehoefte, dan wordt de leerling geplaatst op het VMBO Trivium College. Zie ook het Schoolondersteuningsprofiel (SOP).

Als blijkt dat de school onvoldoende mogelijkheden heeft om in de onderwijsbehoefte van de leerling te voorzien dan wordt deze leerling niet geplaatst. De school heeft wel de zorgplicht om een passende andere onderwijssetting te zoeken.