REGELS & REGELINGEN

 

 

REGELS

Iedereen op school moet zich oké, veilig en welkom voelen. Daarom hebben we regels en afspraken in de school. 
Respect, veiligheid en verantwoordelijk vinden we heel belangrijk bij het VMBO Trivium College.  
Respect voor wie je bent en mag zijn,  
respect voor elkaars leefwijze, culturen, talenten en beperkingen.  

Klik hier om onze schoolregels te bekijken.

 

 

De mobiele telefoon op school! 

De mobiel staat altijd op stil en zit in de tas van de leerling!  
In de lessen mag de telefoon alleen als leermiddel gebruikt worden en alleen als de docent toestemming geeft.  
Tijdens de pauzes en tussenuren mag de telefoon alleen in de kantine en op het schoolplein gebruikt worden.  

De uitgebreide regels en afspraken staan in de schoolgids.  

 

 

REGELINGEN

Schoolgaande kinderen kosten geld. Soms lukt het ouder(s)/verzorger(s) niet om alles te betalen. U kunt van verschillende regelingen gebruikmaken. Daar zijn ze voor! 

Een paar voorbeelden: 

  • Het Kindpakket van de gemeente Amersfoort. Voor meer informatie: www.amersfoort.nl/kindpakket of bel de gemeente:14033. 
     
  • Het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’: via deze regeling kunnen kinderen lid worden van een sportclub en  kunnen ze meedoen met muziek, theater of dans met bijbehorende kleding en materialen. Alleen een tussenpersoon kan de regeling aanvragen voor u, bijvoorbeeld: leraar, hulpverlener, huisarts, wijkteam, GGD consultatiebureau, klantmanager gemeente via: www.jeugdfondssportencultuur.nl
     
  • Stichting Leergeld kan helpen met het betalen van het schoolgeld, de ouderbijdrage, excursies (bijvoorbeeld de buitenlandreis), een laptop, huiswerkbegeleiding en/of andere zaken. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.