REGELS & REGELINGEN

 

 

REGELS

Iedereen op school moet zich oké, veilig en welkom voelen. Daarom hebben we regels en afspraken in de school. 
Respect, veiligheid en verantwoordelijk vinden we heel belangrijk bij het VMBO Trivium College.  
Respect voor wie je bent en mag zijn,  
respect voor elkaars leefwijze, culturen, talenten en beperkingen.  

Klik hier om onze schoolregels te bekijken.

 

 

De mobiele telefoon op school! 

We willen graag een prettige en veilige sfeer op de leerpleinen, zodat jij met aandacht voor de lessen en je opdrachten aan de slag kunt. Op onze school werken we op een laptop, je mobiele telefoon heb je daarom tijdens de lessen niet nodig. 

We ervaren dat mobiele telefoons tijdens de lessen voor veel afleiding zorgen. Daarom staat je telefoon altijd op stil en, afhankelijk van de afspraken per leerjaar, is je telefoon in je tas, in je kluisje of ingeleverd in de telefoonbox tijdens de lessen. De telefoonbox is afgesloten gedurende de les. 

Tijdens de pauzes en tussenuren mag je je telefoon alleen gebruiken in de kantine en op het schoolplein. 

De school is niet verantwoordelijk voor verlies/beschadiging en of diefstal van mobiele telefoons.  

In bijzondere gevallen kunt u uw kind het snelst bereiken door te bellen naar het centrale telefoonnummer van de school: 033- 4753694
 

 

 

REGELINGEN

Schoolgaande kinderen kosten geld. Soms lukt het ouder(s)/verzorger(s) niet om alles te betalen. U kunt van verschillende regelingen gebruikmaken. Daar zijn ze voor! 

Een paar voorbeelden: 

  • Het Kindpakket van de gemeente Amersfoort. Voor meer informatie: www.amersfoort.nl/kindpakket of bel de gemeente:14033. 
     
  • Het ‘Jeugdfonds Sport en Cultuur’: via deze regeling kunnen kinderen lid worden van een sportclub en  kunnen ze meedoen met muziek, theater of dans met bijbehorende kleding en materialen. Alleen een tussenpersoon kan de regeling aanvragen voor u, bijvoorbeeld: leraar, hulpverlener, huisarts, wijkteam, GGD consultatiebureau, klantmanager gemeente via: www.jeugdfondssportencultuur.nl
     
  • Stichting Leergeld kan helpen met het betalen van het schoolgeld, de ouderbijdrage, excursies (bijvoorbeeld de buitenlandreis), een laptop, huiswerkbegeleiding en/of andere zaken. Meer informatie hierover vindt u in de schoolgids.