REGELS & REGELINGEN

 

 

VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE

Naast het reguliere programma zijn er extra activiteiten waar de overheid niet aan bijdraagt. Om de leerlingen deze extra activiteiten toch aan te kunnen bieden is, in overleg met de DMR, een vrijwillige ouderbijdrage van € 150,- per schooljaar vastgesteld.

U kunt de vrijwillige bijdrage in één keer betalen of verspreidt over 3 termijnen. Dan betaalt u in oktober, januari en april € 50,-. De betaling van de vrijwillige ouderbijdrage wordt met een schriftelijke overeenkomst tussen ouder(s)/verzorger(s) en de school geregeld.

De vrijwillige ouderbijdrage is niet verplicht. Bij niet betalen mag de leerling wel aan de extra activiteiten deelnemen.
Bij alle extra activiteiten die een school organiseert moeten alle leerlingen kunnen meedoen.