REGELS & REGELINGEN

 

 

PRIVACY, AVG 

De scholen van de Onderwijsgroep Amersfoort zijn verantwoordelijk voor het zorgvuldig en veilig omgaan met de persoonsgegevens van uw kind. Zeker omdat kinderen extra kwetsbaar zijn. Wij doen dat door ons te houden aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), de wet die de verwerking van persoonsgegevens regelt. 

In de Schoolgids en in de  Privacyverklaring vertellen wij u meer over hoe wij dit doen.