Schoolinformatie

 

 

DE SCHOOL

Het VMBO Trivium College is een openbare school. Samen met het Amsfort College (GL/TL mavo/havo) en PRO33 (praktijkonderwijs) vormen we het Trivium College. Door deze samenwerking kunnen we maatwerk bieden in onderwijs en begeleiding.

Binnen het Trivium College kun je de volgende diploma’s behalen:

  • basis beroepsgerichte leerweg (BBL)
  • kader beroepsgerichte leerweg (KBL)
  • gemengde leerweg (GL)
  • theoretisch gerichte leerweg (TL/mavo)

Op het VMBO Trivium College wordt daarom al vanaf leerjaar 1 onderwijs aangeboden op BBL/KBL en/of KBL/TL. Zo krijgen alle leerlingen kansen en mogelijkheden om een diploma te halen op het niveau wat het beste bij hen past.

Op de locatie VMBO Trivium College kunnen leerlingen examen doen op BBL of KBL. Leerlingen die examen kunnen doen op GL/TL stromen na leerjaar 2 en soms ook na leerjaar 1, door naar de locatie van het Amsfort College. Leerlingen kunnen op het VMBO ook vakken op een hoger niveau afsluiten.

Zowel een diploma op KBL als GL/TL geeft toegang tot niveau 4 op het MBO.

Het VMBO Trivium College is een kleine school met ongeveer 300 leerlingen. De klassen op het VMBO Trivium College zijn klein, meestal niet groter dat 22 leerlingen. Er werken zo’n 50 mensen op het VMBO Trivium College. We leren elkaar dan ook snel kennen.

Onze leerlingen krijgen begeleiding en ondersteuning waar dat nodig is en we ontwikkelen mogelijkheden om hen extra uit te dagen. Elke leerling wordt gezien en gehoord, en daardoor voelt iedereen zich hier snel thuis. Samen bereiken we goede resultaten!

Het Trivium College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort.