Schoolinformatie

 

 

OVER ONZE SCHOOL

HET VMBO TRIVIUM COLLEGE, EEN KLEINE SCHOOL MET GROTE BETROKKENHEID

Het VMBO Trivium College is een kleine school met ongeveer 300 leerlingen en grote betrokkenheid bij haar leerlingen. De klassen zijn klein, meestal niet groter dat 22 leerlingen. Er werken zo’n 50 mensen op het VMBO Trivium College. Door deze kleinschaligheid leren wij de leerlingen, en zij ons, snel kennen. 

HET TRIVIUM COLLEGE 

Samen met het Amsfort College (GL/TL mavo/havo) en het PRO33college (praktijkonderwijs) vormen wij het Trivium College. Door deze samenwerking kunnen wij onze leerlingen maatwerk bieden in onderwijs en begeleiding. 

NIVEAU’S EN DIPLOMA’S 

Binnen het Trivium College kun je de volgende diploma’s behalen: 

  • Basisberoepsgerichte leerweg, (BBL)
  • Kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) 
  • Gemengde leerweg (GL) 
  • Theoretisch gerichte leerweg (TL/ mavo)
     

ONDERWIJS VANAF JAAR 1 OP NIVEAU

Op het VMBO Trivium College wordt vanaf jaar 1 onderwijs aangeboden op BBL/KBL en/of KBL/TL niveau. Zo krijgen alle leerlingen de beste kansen en mogelijkheden om een diploma te halen op het niveau wat bij hen past.

EXAMEN OP BBL OF KBL NIVEAU

Op de locatie VMBO Trivium College kunnen leerlingen examen via de basisberoepsgerichte leerweg (BBL) of via de kaderberoepsgerichte leerweg (KBL) doen. 
Een diploma BBL, geeft toegang tot niveau 2 opleidingen van het mbo.
Een diploma KBL geeft toegang tot niveau 2, 3 en 4 opleidingen van het mbo.

DOORSTROOM 

Als blijkt dat een leerling examen zou kunnen doen op GL/TL niveau stroomt deze leerling na jaar 2 - en soms al na jaar 1- door naar de locatie van het Amsfort College. 
Op het VMBO Trivium College hebben leerlingen ook de mogelijkheid vakken op een hoger niveau af te sluiten. Zowel een diploma op KBL als GL/TL geeft toegang tot niveau 4 op het MBO.

Het Trivium College maakt deel uit van de Onderwijsgroep Amersfoort.