Schoolinformatie

 

 

KLACHTENREGELING

Waar mensen samenwerken, gaan soms dingen mis. Ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen kunnen ontevreden zijn over bijvoorbeeld het rooster, de lesmethoden, de manier van begeleiden of beoordelen.
Klachten die te maken hebben met de dagelijkse gang van zaken in de school lossen wij graag samen met u op, in goed onderling overleg.

Komt u er op school niet uit dan kunt u een klacht indienen bij het bestuur of contact opnemen met de externe vertrouwenspersoon. Zij onderzoeken de klacht verder.

Meer informatie over de klachtenregeling kunt u vinden in de schoolgids.