Schoolinformatie

 

 

KWALITEIT

Iedere dag werken we op het VMBO Trivium College met het schoolteam aan de kwaliteit van ons onderwijs en de leerlingbegeleiding. We meten de kwaliteit van het onderwijs en de begeleiding op verschillende manieren. Zo kijken we naar de examenresultaten, de doorstroomcijfers en de gegevens uit tevredenheidsenquêtes.

Op de website www.Scholenopdekaart.nl kunt u zien hoe het VMBO Trivium College presteert ten opzichte van andere scholen en hoe ouder(s)/verzorger(s) en leerlingen de school waarderen.