Verlof & Verzuim

 

 

VERLOF

Wilt u een extra vrije dag aanvragen voor uw zoon/dochter? Zo’n verzoek moet u schriftelijk indienen bij een afdelingsleider. De school kan alleen in dringende gevallen vrij geven. We moeten ons houden aan de wettelijke regelingen. 

In lokaal 25 kan uw zoon/dochter een aanvraagformulier voor verlof ophalen. 

 

 

VERZUIM

De school ziet graag elke dag alle leerlingen op school.  
Als een leerling zonder bericht van afmelding afwezig is, maken we ons ongerust. De verzuimcoördinator neemt dan contact op met ouder(s)/verzorger(s). We willen graag duidelijkheid over de reden van afwezigheid en we willen ongeoorloofd verzuim beperken. 
 
Ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig ziekteverzuim en veelvuldig te laat komen wordt gemeld bij de leerplicht. Wij volgen het wettelijk verzuimprotocol

 

 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE OF AFWEZIGHEID 

Is uw zoon of dochter ziek of afwezig?  
Of wilt u uw kind juist beter melden? 
Geeft u dat dan vóór 8.30 uur door aan de school. Dat kan telefonisch of per e-mail: 

Tel: 033- 475 36 94
E-mail: verzuim@vmbotriviumcollege.nl