Verlof & Verzuim

 

 

VERLOF

Een extra vrije dag aanvragen voor uw kind? Zo’n verzoek moet u schriftelijk indienen bij een van de schoolleiders. De school kan alleen in dringende gevallen vrij geven.

Voor andere religieuze (niet Christelijke) feestdagen kunnen ouder(s)/verzorger(s) ook een verlofdag aanvragen. Voor het Suikerfeest wordt één verlofdag verleend. Culturele feestdagen vallen hier niet onder. 

Bij het verlenen van verlof moeten wij ons houden aan de wettelijke regelingen (leerplichtwet). 
Een aanvraagformulier voor verlof kan opgehaald worden bij de receptie.

 

 

Verzuim

De school ziet graag elke dag alle leerlingen op school.
Als een leerling zonder afmelding afwezig is, dan maken wij ons als school zorgen. 
Daarom vragen wij aan alle ouder(s)/verzorger(s) om vóór 8.30 uur uw kind af te melden.
Graag horen wij ook van u wat de reden van afwezigheid is.

Ongeoorloofd schoolverzuim, veelvuldig ziekteverzuim en dikwijls te laat komen wordt gemeld bij de leerplichtambtenaar. 

Hierin volgen wij het wettelijke verzuimprotocol.

Het verzuimbeleid van het VMBO Trivium College bestaat uit een aantal procedures en protocollen.  Deze zijn te vinden op: Schoolinformatie- downloads- Verlof & Verzuim.

 

 

AFMELDEN BIJ ZIEKTE OF AFWEZIGHEID 

Is uw zoon of dochter ziek of afwezig?  
Of wilt u uw kind juist beter melden? 
Geeft u dat dan vóór 8.30 uur door aan de school. Dat kan telefonisch of per e-mail: 

Tel: 033- 475 36 94
E-mail: verzuim@vmbotriviumcollege.nl