jaar 1

 

 

Schoolvakken 

In JAAR 1 staan de volgende vakken op je rooster:

Schoolvakken Afkorting Uren per week
Nederlands ne 4
Engels en

3

Wiskunde / rekenen wi 4
Biologie / verzorging bi vz 2
Natuur & Techniek nt 2
Mens & Maatschappij mm 2
Lichamelijke opvoeding lo 3
Beeldende vorming bv 2
Informatiekunde if 1

Oriëntatie Beroepen Werelden 
(Socialiseren)

obw 2
Mentoruur m-u 1
Trivium-uur tu 4
Totaal aantal lesuren per week:   30