jaar 1

 

 

De informatieavond aan het begin van het schooljaar 

De informatieavond voor JAAR 1 vindt altijd plaats in de eerste maand van het schooljaar en is speciaal bedoeld voor jou en je ouder(s)/verzorger(s).
Op deze avond maken jullie verder kennis met jouw mentor, de ouder(s)/verzorger(s) van klasgenoten, de afdelingsleiders en met de coördinator onderbouw die verantwoordelijk is voor leerjaar 1 en 2. Ook krijgen jullie van de mentor informatie over onder andere het schoolkamp, Magister, schoolregels, de Trivium Talent Route en het Trivium- gesprek.