JAAR 1

 

 

Het mentoruur

Eén keer per week staat er een mentoruur (m-u) op het rooster. Eén van de twee mentoren geeft het mentoruur. In het mentoruur ga je aan de slag met je klas, je leert wat je mentor voor je kan doen, welke school- en klasregels er zijn, hoe je daarmee omgaat in een groep en wat we samen verstaan onder een veilige school voor iedereen.
Praktische schoolzaken komen in het mentoruur aan de orde, zoals: hoe werkt Magister, het rooster, het programma van toetsing in de onderbouw (PTO) en de jaarplanner.
Net zoals in het Trivium-uur besteden jullie aandacht aan samenwerken, plannen en organiseren, presenteren en terugkijken op wat je hebt gedaan en geleerd. Elke periode staat één van deze vaardigheden centraal in het mentoruur.