jaar 2

 

 

Schoolvakken 

In JAAR 2 staan een paar nieuwe vakken op je rooster. Dat zie je in Magister. Alle leerlingen volgen in JAAR 2 het vak Duits. Een beetje Duits spreken en lezen is heel erg handig als je de wereld van Economie en Ondernemen in wil gaan. Ook het vak economie staat op je rooster. Als je een profiel gaat kiezen, weet je alvast wat meer over dat vak.

In de lestabel hieronder zie je bij een aantal uren een * staan. Een * betekent dat het aantal uren vanaf periode 3 verandert niet meer op je rooster staan. Dat komt omdat je vanaf periode 3 start met je eerste beroepsgerichte keuzevak, 4 uur per week.

Bij het vak Natuur & Techniek in JAAR 2 maak je kennis met het vak nask, een afkorting voor natuurkunde/scheikunde. Je gaat daar bijvoorbeeld proefjes doen. Dit vak is een verplicht avo-vak bij het profiel Media, Vormgeving & ICT, MVI.

In JAAR 2 staat er Trivium-uur/ maatwerkuur op je rooster. Dit staat op hetzelfde tijdstip als je mentor- uur ingeroosterd. Je mentor bepaald samen de docent Trivium-uur wanneer je het Trivium-uur/ maatwerkuur volgt of het mentor- uur.

De vakdocenten van het jaarteam van JAAR 2 bepalen of jij extra maatwerk nodig hebt en laten je weten wanneer en hoelang je dat moet gaan volgen

Je vakken:

Schoolvakken Afkorting Uren per week
Nederlands ne 4

Engels

en

3

Duits du 2

Wiskunde / rekenen

wi

4
Economie ec 2
Biologie / verzorging bi vz 2
Natuur & Techniek nt 2/1*
Mens & Maatschappij mm 2
Lichamelijke opvoeding lo 3
Beeldende vorming bv 3/2*
Informatiekunde if 1*

Oriëntatie Beroepen Werelden 
(Socialiseren)

obw 2/0*
Beroepsgericht  keuzevak kv 4*
Mentoruur m-u 1
Trivium- uur/Maatwerkuur tu/mw 1
Totaal aantal lesuren per week:   31