jaar 2

 

 

Schoolvakken 

In JAAR 2 staan een paar nieuwe vakken op je rooster. Dat zie je in Magister. Alle leerlingen volgen in JAAR 2 het vak Duits. Een beetje Duits spreken en lezen is heel erg handig als je de wereld van Economie en Ondernemen in wil gaan. Ook het vak economie staat op je rooster. Als je een profiel gaat kiezen, weet je alvast wat meer over dat vak.

In de lestabel hieronder zie je bij een aantal uren een * staan. Een * betekent dat je deze vakken tot en met periode 3 volgt en daarna niet meer. In periode 4 start je dan 9 uur per week met je eerste beroepsgerichte keuzevak.
Bij het vak Natuur & Techniek in JAAR 2 maak je kennis met het vak nask, een afkorting voor natuurkunde/scheikunde. Je gaat daar bijvoorbeeld proefjes doen. Dit vak is een verplicht avo-vak bij het profiel Media, Vormgeving & ICT, MVI.

In JAAR 2 is er ook een maatwerkuur. Als je op je rapport voor een vak een 5 of lager staat, krijg je een maatwerkuur. Je krijgt dan een uur per week extra uitleg voor dat vak. De vakdocenten bepalen of er een maatwerkuur nodig is. Als jij een maatwerkuur nodig hebt, dan zie je dat in Magister op je rooster staan. En dan ben je verplicht er te zijn. 

Je vakken:

Schoolvakken Afkorting Uren per week
Nederlands ne 4

Engels

en

3

Duits du 2

Wiskunde / rekenen

wi

4
Economie ec 1
Biologie / verzorging bi vz 2
Natuur & Techniek nt 2*
Mens & Maatschappij mm 2
Lichamelijke opvoeding lo 2
Beeldende vorming bv 3*
Informatiekunde if 1*

Oriëntatie Beroepen Werelden 
(Socialiseren)

obw 2*
Beroepsgericht  keuzevak kv 9
Mentoruur m-u 1
Maatwerkuur mw 1
Totaal aantal lesuren per week:   30/31