jaar 2

 

 

Toetsen volgens het Programma van Toetsing in de Onderbouw (PTO)

Het schooljaar is in 4 periodes ingedeeld. In elke periode doe je voor bijna elk vak een aantal toetsen. In het PTO kun je zien welke toetsen je in welke periode hebt. Ook kun je in het PTO zien of je een toets kunt herkansen of niet.
Als je een toets gemist hebt doordat je bijvoorbeeld ziek was, mag je de toets inhalen. Je ouder(s)/verzorger(s) moeten jou dan wel op de dag van de toets vóór 08.30 uur hebben ziekgemeld of om andere geldige redenen hebben afgemeld. Lees meer onder ziekmelden