jaar 2

 

 

Het mentoruur

Eén keer per week staat er een mentoruur (m-u) op het rooster. Eén van de twee mentoren geeft het mentoruur, aan de hele klas. In het mentoruur leer je wat je mentor voor je kan doen, welke school- en klasregels er zijn, hoe je daarmee omgaat in een groep en wat we samen verstaan onder een veilige school voor iedereen. Het gaat om praktische schoolzaken, zoals: Magister, het rooster, het programma van toetsing in de onderbouw (PTO) en de jaarplanner.

Je leert samenwerken, plannen en organiseren, presenteren en terugkijken op wat je hebt gedaan en geleerd. Elke periode staat één van deze vaardigheden centraal in het mentoruur samen.

In het mentoruur bespreekt je mentor ook samen met de klas het profielkeuzeboekje. En wordt er aandacht besteed aan de profielkeuze en het kiezen van je eerste beroepsgerichte keuzevak