jaar 3

 

 

Wat moet je doen als je niet aan een SE kunt deelnemen?

Als je onverwachts niet aan een SE kunt deelnemen, moeten je ouder(s)/verzorger(s) op de dag van het SE vóór 8:30 uur telefonisch of schriftelijk (e-mail) laten weten dat je afwezig bent. Tandarts- en doktersafspraken zijn géén geldige reden voor afwezigheid bij een SE.

 

 

Te laat komen bij een SE

Als je te laat komt voor een SE dan krijg je géén extra tijd: de gestelde eindtijd blijft gelijk. Je mag het SE nog beginnen tot 30 minuten na de start van het SE. De laatste 30 minuten van het SE mag je het lokaal niet verlaten. 

 

 

Te laat komen bij een PTA-onderdeel, kijk- en luistervaardigheid of mondeling

Als je te laat komt voor een mondelinge SE, een luistertoets of een SE met gebruik van een video, mag je dat onderdeel op dat moment niet meer maken. 

  • Als er een geldige reden was om te laat te komen, moeten je ouder(s)/verzorger(s) die reden schriftelijk bevestigen. Dan kost je dan een herkansing.
  • Als er géén geldige reden was om te laat te komen, heb je dat onderdeel van het SE gemist. Je krijgt niet zomaar herkansing. Er is dan sprake van een onregelmatigheid. Dat betekent dat iets niet volgens de regels is gegaan. De directeur / examencommissie bekijkt of je dit gemiste onderdeel alsnog mag doen en wanneer.