jaar 3

 

 

Hoe wordt het eindcijfer van het SE bepaald?

Het eindcijfer van het SE bestaat uit alle SE’s die hebt gemaakt voor een vak in leerjaar 3 en leerjaar 4. Je kunt het voortschrijdend gemiddelde per vak gedurende het jaar in magister bekijken. Het SE cijfer wordt rekenkundig afgerond tot één decimaal nauwkeurig, bijvoorbeeld een 5,4 of een 7,1. Het eindcijfer van het SE wordt pas bekendgemaakt, nadat alle examenonderdelen (zoals genoemd in het PTA) naar het oordeel van de examencommissie   afgesloten zijn.

 

 

Rapportage van cijfers en beoordelingen

Je ontvangt de beoordeling of het cijfer zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 10 werkdagen na een SE. De vakdocent zet dit cijfer in Magister.

 

 

Het examendossier

Het examendossier is een overzicht waar de behaalde resultaten per vak zijn vastgelegd vanuit het PTA. Pas als je alle onderdelen hebt afgerond, mag je deelnemen aan het centraal examen (CE).

 

 

Inzage gemaakt toets- en examenwerk

Je kunt je gemaakte SE’s op school inzien, je bespreekt dit met de vakdocent. Je mag het CE inzien als de examinator of een lid van de directie daarbij aanwezig is. Tijdens de inzage mag je geen aantekeningen maken. Als je dit schooljaar examen doet, kun je jouw SE’s  examenwerk t/m december 2023 inzien.