jaar 3

 

 

Mag je herkansen?

Als het cijfer van een SE lager is dan verwacht mag worden, dan kun je in aanmerking komen voor een herkansing. Aan het einde van elke periode is er een herkansingsmoment en mag je maximaal één SE herkansen. De herkansingskeuze wordt besproken tijdens de rapportbespreking en daarna bespreekt je mentor de keuze met jou in het Trivium- gesprek. 

Inschrijven herkansen
Je moet je zelf via Magister inschrijven voor een herkansing.

 

 

Op tijd aanwezig!

Zorg ervoor dat je 5 minuten voor het begin van de herkansing aanwezig bent bij het betreffende lokaal, met de toegestane hulpmiddelen. Als je er dan niet of te laat bent, vervalt het recht om deze herkansing in te halen. Ook bij de herkansing geldt dat je tijdig ziekgemeld moet worden door je ouders (voor 8:30 uur). Ben je afwezig en niet op de juiste wijze afgemeld, dan vervalt je recht om te herkansen.