jaar 3

 

 

Op stage

Loopbaanoriëntatie vinden wij op school belangrijk. En stage lopen hoort daarbij! Om je goed voor te bereiden op je toekomt ga je in JAAR 3 stage lopen bij een bedrijf van jouw keuze en maak je kennis met het bedrijfsleven. Zo krijg je een goed beeld van verschillende werkzaamheden, of deze wel of niet bij jou passen en welke opleiding(en) hiervoor nodig zijn.

 

 

JE STAGE VOORBEREIDEN

De stage in JAAR 3 is een onderdeel van het PTA Loopbaanleren.
Een stagedag duurt gemiddeld 6 uur, vergelijkbaar met de tijd die je normaal gesproken naar school gaat. Je gaat zelf op zoek naar een passende stageplaats. Je ouder(s)/verzorger(s) mogen je natuurlijk helpen en kunnen hiervoor hun netwerk inzetten. 

Het is wel belangrijk dat de begeleiding en de beoordeling wordt gedaan door iemand die géén familielid is. Het voorbereiden van de stage vindt plaats tijdens de mentorlessen. 

 

 

STAGEOVEREENKOMST

Als je een stageplaats hebt gevonden wordt de stageovereenkomst ingevuld en ondertekend. Eén exemplaar is voor het stagebedrijf, één voor de school en één moet ondertekend worden door je ouder(s)/verzorger(s) en is voor jou.

De ingevulde en ondertekende stageovereenkomst lever je in bij je mentor, dan pas kun je starten met je stage! Tijdens je stage werk je aan de stageopdrachten in het stageboekje. Deze stageopdrachten worden door de mentor beoordeeld. Daarmee sluit je het PTA Loopbaanleren af voor JAAR 3.