jaar 3

 

 

Het mentoruur

Eén keer per week staat er een mentoruur (m-u) op het rooster. Eén van de twee mentoren geeft het mentoruur, aan de hele klas. In het mentoruur leer je wat je mentor voor je kan doen, welke school- en klasregels er zijn, hoe je daarmee omgaat in een groep en wat we samen verstaan onder een veilige school voor iedereen. Het gaat om praktische schoolzaken, zoals: Magister, het rooster, het Programma van Toetsing en Afsluiting (PTA) en de jaarplanner.